ถังดับเพลิง ชนิดน้ำ ขนาดพกพา

 

นวัตกรรมใหม่ 

ที่สะดวก

ปลอดภัย

ไร้สารพิษ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

Visitors: 24,972